Kupovina putem web portala je moguća samo za naše poslovne partnere

Ukoliko ste pravno lice, imate mogućnost da napravite nalog na našem sajtu. Nakon što popunite sva obavezna polja prilikom registracije, u kratkom roku Vaš nalog biće verifikovan za kupovinu putem portal.

pošaljite zahtev

Narudžbenica

Ukupno

Proizvodnja biljaka – Školovanje sadnica

Šta je to “školovanje sadnica”?

Ovaj izraz je u svetu veoma dobro poznat, jer je to standardizovan način proizvodnje, dok na našim prostorima nije toliko zastupljen, tj. standardizacija još uvek u Srbiji nije prihvaćena, tako da je primena ovog načina proizvodnje veoma mala.

Školovanje sadnica predstavlja proces proizvodnje biljaka čiji je cilj dobijanje kompaktnog korenov sistem. Korenov sistem se redukuje kako bi se formirao veći broj sekundarnih žila koje su ključne za usvajanje vode i hranljivih materija iz zemljišta. Dobar korenov sistem je osnova za zdravu i kvalitetnu sadnicu.

Odabir lokacije, analiza zemljišta, planiranje proizvodnje i stalni nadzor su ključni za kvalitetan proizvod.  Proizvodnja biljaka se planira bar godinu dana unapred, a počinje se sa pripremom zemljišta, odabirom vrsta i varijeteta i proizvodnjom ili kupovinom kvalitetnog sadnog materijala.  Pravilna sadnja, odnosno vreme i način sadnje, kao i adekvatne mere nege i zaštite su ključni za dobijanje kvalitetnog sadnog materijala.

Biljke dobijene ovakvim načinom proizvodnje su zdravije, manje podložne stresovima i napadima bolesti i štetočina. Takođe su otpornije na premeštanja i presađivanja na stalno mesto, odnosno na krajnju lokaciju.

Nakon ‘školovanja’ sadnica sva energija usmerena je na razvoj novih korenovih žila, Tako da u toj godini treba više obratiti pažnju , nego inače, na mere nege, a to se najviše odnosi na zalivanje biljaka, Treba uskladiti vremenske uslove, uslove na terenu i potrebe samih vrsta biljaka. Takođe treba uspostaviti ravnotežu između nadzemnog i podzemnog dela biljke, a to se radi orezivanjem i oblikovanjem krošnje.

 

Zašto je ovaj proces važan i koje su beneficije za struku?

Cilj svake prozvodnje biljaka se svakako ogleda u zadovoljnom krajnjem korisniku, a da bi se to postiglo sadnice moraju biti zdrave i reprezentativne. Gajenje biljaka zahteva punu posvećenost kako bi se dobio kvalitetan proizvod.

Prednosti proizvodnje školovanih sadnica ima puno, ali dobijanje kvalitetnijeg proizvoda su sigurno najvažnije. Lakša manipulacija biljke ali i presadnja, odnosno sadnja biljaka većih dimenzija su možda i najveće prednosti..

Kvalitetan proizvod je svakako nešto ka čemu svi težimo. Kada imate konstantan i kvalitetan proizvod imate stalne klijente i stičete veliko poverenje.

Ovako proizvedene sadnice možemo saditi u kontejnere različitih dimenzija u zavisnosti od vrste i veličine sadnice. To nam omogućuje prodaju sadnica tokom cele godine, a našim kolegama pejzažnim arhitektama i izvođačima radova da ponude svoje usluge duži vremenski period tokom godine kako ne moraju da čekaju pogodno vreme i određene uslove na terenu. Sadnice imaju manji stres prilikom sadnje na krajnjoj lokaciji i bolje podnose različite uslove.

Share