Kupovina putem web portala je moguća samo za naše poslovne partnere

Ukoliko ste pravno lice, imate mogućnost da napravite nalog na našem sajtu. Nakon što popunite sva obavezna polja prilikom registracije, u kratkom roku Vaš nalog biće verifikovan za kupovinu putem portal.

pošaljite zahtev

Narudžbenica

Ukupno

Belgrade waterfront obaloutvrda

zimzeleno žbunje

Izvođenje radova na ozelenjavanju i stabilizaciji obaloutvrde rađeno je u cilju zaštite od poplava, ali i estetskog uređenja pejzaža. Korišćeni su najmoderniji materijali i tehnologije za stabilizaciju zemljišta na zelenim površina u blizini rečnog toka. Posađeno je više od 15.000 različitih vrsta višegodišnjih biljaka i pokrivača tla. Sve zelene površine su pokrivene automatskim sistemom za navodnjavanje.

Lokacija:
Belgrade Waterfront
Godina:
2018
Izvodjač:
Gras Garden
Vrste:
Photinia x fraseri 'Red Robin, Lonicera nitida, Deschampsia cespitosa, Salix purpurea ‘Nana’, Salix rosmarinifolia.

Jezero na kosmaju

ukrasne trave, perene i žbunje

U prirodnom okruženju, na planini Kosmaj, izradili smo projekat i izveli radove na formiranju jezera i uređenju zelenih površina na prostoru od 2500 m². Kako bi se projekat uklopio u ambijent, planirane su biljne vrste kao što su perene i ukrasne trave, vodene biljne vrste u jezeru, ali i visoka stabla sa velikim krošnjama. Stepenište od letnjikovca do jezera je napravljeno od drvenih masiva u kombinaciji sa travnjakom, okruženo visokim ukrasnim travama koje cvetaju i menjanju se u skladu sa sezonskim promenama.

Lokacija:
Kosmaj
Godina:
2018
Izvodjač:
Gras Garden
Vrste:
Pennisetum alopecuroides, Miscanthus sinensis, Stipa tenuissima, Pinus, Cornus, Salix matsudana, Perovskia atriplicifolia...