Kupovina putem web portala je moguća samo za naše poslovne partnere

Ukoliko ste pravno lice, imate mogućnost da napravite nalog na našem sajtu. Nakon što popunite sva obavezna polja prilikom registracije, u kratkom roku Vaš nalog biće verifikovan za kupovinu putem portal.

pošaljite zahtev

Narudžbenica

Ukupno
Listopadno drveće

Acer campestre ‘Hubers Elegant’

Manje do srednje drvo uže elegantne krošnje. Dobro podnosi urbana područija, kao i jake vetrove, toplotu, sušu i zagađenja što čini veoma pogodnim za upotrebu u gradskim uslovima, drvoredima.

Karakteristike

Pozicija

Sunce

Max visina

12m

Cvetanje

/

Boja cveta

/

Forma

Ovalna

Dekorativnost

Jesenji kolorit/Kora